Адвокат Петър Ников

Завършва висшето си образование в СУ “Климент Охридски” през 1981 г. Работи като юрисконсулт в ТК “Метални конструкции” в периода 1982-1984. В периода 1984-1991г. е Заместник главен арбитър в Държавен арбитраж – Пловдив. От 1991 г. е на самостоятелна практика. Учредител на кантората през 1992 г. Владее руски и гръцки езици.

kantora_nikov@abv.bg

 

Адвокат Петър Тачев

Завършва Юридически факултет към ПУ “Паисий Хилендарски” с отличие през 2000г. Същата година започва работа в Агенция за държавни вземания, едновременно с провеждане на задължителния съдебен стаж. През 2001 година започва дейност като адвокат в кантората. Владее английски език.

kantora_nikov@abv.bg

 

Адвокат Ванина Станкова

Завършва Юридически факултет към ПУ “Паисий Хилендарски” през 1999г. През 2000г. започва самостоятелна адвокатска практика. Присъединява се към кантората през 2001г. През 2008 г. преминава двумесечна специализация по Общо френско и европейско право към Парижката адвокатска колегия. Владее френски и английски езици.

kantora_nikov@abv.bg