Адвокатско съдружие Ников, Станкова и Тачев

Адвокатското съдружие е юридическа кантора със седалище в град Пловдив. Кантората специализира дейността си в областта на търговското, корпоративното, облигационното и вещното право право на интелектуална собственост, данъчно и административно право
процесуално представителство

Кантората е създадена през 1992 година от адвокат Петър Ников. Адвокат Петър Тачев и адвокат Ванина Станкова се присъединяват през 2001 година като от 2013 година стават съдружници.
Адвокатите от кантората притежават пълни права за процесуално представителство, което гарантира успешно защитаване на интересите на клиентите ни пред съдебните и арбитражни институции по различни видове търговски, граждански, трудови и административни дела. Кантората се състои от тримата съдружници и стажант-юристи.

Сфери на дейност

  • Търговско право
  • Облигационно право
  • Вщно право и недвижими имоти
  • Семейно право
  • Наследствено право
  • Право на интелектуалната собственост
  • Гражданско процесуално право
  • Изпълнителни дела

Виж повече »

Адвокати

Ников

ПЕТЪР НИКОВ

Управляващ съдружник

Адвокат Петър Ников завършва висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1981г. Работи като юрисконсулт в ТК “Метални конструкции” в периода 1982-1984. От 1984г. до 1991г. е Заместник главен арбитър в Държавен арбитраж – гр. Пловдив. През 1991 г. започва самостоятелната си адвокатска практика. Учредява кантората през 1992 г. като едноличен управляващ съдружник.

През 2012г. съвместно с адв. Петър Тачев и адв. Ванина Станкова основават Адвокатско съдружие „Ников, Станкова, Тачев“. Специалист в областта на търговското право и правата върху интелектуална собственост.

Владее руски и гръцки езици.

Станкова

ВАНИНА СТАНКОВА

Управляващ съдружник

Адвокат Ванина Станкова завършва Юридически факултет към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 1999г. През 2000г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив и започва самостоятелна адвокатска практика. Присъединява се към кантората през 2001г.

През 2008 г. преминава двумесечна специализация по Общо френско и Европейско право към Парижката адвокатска колегия.

От 2012г. насетне е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ников, Станкова, Тачев“. Притежава богат практически опит в областта на вещното и търговското право.

Владее френски и английски езици.

Тачев

ПЕТЪР ТАЧЕВ

Управляващ съдружник

Адвокат Петър Тачев завършва с отличие Юридически факултет към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2000г. Същата година започва работа като юрисконсулт в Агенцията за държавни вземания. Едновременно с това провежда и задължителния съдебен стаж. През 2001 година се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив. Същата година се присъдединява към екипа на кантората.

От 2012г. насетне е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ников, Станкова, Тачев“. Притежава богат практически опит в областта на търговското право, трудовото право и гражданския процес

Владее английски език.

Рахманлиева

НИКОЛ РАХМАНЛИЕВА

Адвокат

Адвокат Рахманлиева завършва с отличие първата си магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2015г. Същата година преминава държавен стаж към Министерство на правосъдието и придобива юридическа правоспособност. В началото на 2016г. успешно преминава и изпита за адвокатска правоспособност. В този период работи като юрисконсулт в две производствени предприятия, а от първата половина на 2017г. се присъединява към нашия екип.

През 2018г. завършва отлично и втора магистратура – Международно търговско и Европейско право в Университета Кеймбридж, Великобритания. От този момент насетне специализира в областта на споровете с международен елемент.

От месец ноември 2018г. официално е вписана като адвокат в Адвокатска колегия – гр. Пловдив. Притежава богат академичен и практически опит в областта на граждански и търговски спорове с международен елемент.

Владее английски и руски езици.